0938.153.511

Lõi lọc CPP 20 inch 5 micron big dùng cho lọc dầu công nghiệp

Lõi lọc CPP 20 inch 5 micron big dùng cho lọc dầu công nghiệp, lọc hóa chất, dung môi hữu cơ, lọc nước thải…

Zalo
Zalo