0938.153.511

Giấy lọc xenlulozo khổ 60 dùng cho lọc bụi, nguyên liệu gia công lõi lọc bụi

Giấy lọc xenlulozo khổ 60 dùng cho lọc bụi của máy móc trong hệ thống. Giấy lọc được dùng làm khung lọc hoặc là nguyên liệu chính trong lõi không khí.

Zalo
Zalo