0938.153.511

Giấy lọc dập lổ 30g khổ 1m6 dùng cho lọc bụi, may khẩu trang

Giấy lọc dập lổ 30g khổ 1m6 dùng cho lọc bụi, may khẩu trang, lót đệm cho hệ lọc không khí, làm khẩu trang nhiều lớp
Chúng tôi nhận gia công theo yêu cầu, các kích thước phổ biến 0,5x100m, 1mx300m, 1mx100m, 1,6mx300m…..

Zalo
Zalo