0938.153.511

Giấy lọc whatman 60×60 dùng cho lọc vàng

Giấy lọc whatman 60×60 có khả năng chịu hóa chất cao, độ tinh lọc tốt giúp giữ lại bụi kim loại quý hiệu quả nhờ khả năng chịu hóa chất tốt, hiệu quả giữ cặn tuyệt vời

Zalo
Zalo