0938.153.511

Giấy dập lổ 70g khổ 50cmx100m dùng cho công nghiệp

Giấy dập lổ 70g khổ 50cmx100m dùng cho công nghiệp có độ bền kéo cao và hệ số biến thiên thấp. Công nghệ tạo lưới tiên tiến và gia cố định hình được sử dụng để tăng cường và ổn định độ bền kéo, duy trì sự thống nhất giữa cường độ ban đầu và cường độ sử dụng.

Hiệu quả lọc vượt trội, chịu được áp suất cũng nhưa nhiệt độ cao là lợi thế lớn.

Zalo
Zalo