0938.153.511

Lõi than hoạt tính dạng big 10 inch dùng cho thực phẩm, dược phẩm

Lõi than hoạt tính dạng big 10 inch xử lý nước trong ngành dầu khí, hóa học, điện tử, dược phẩm, công nghiệp thực phẩm và trong việc lọc không khí đã được sử dụng rộng rãi

Zalo
Zalo