0938.153.511

Bông lọc bụi dạng tấm 580×580 khổ theo yêu cầu lọc bụi, thay khung lọc khí

Bông lọc bụi dạng tấm 580×580 chủ yếu được dùng trong khung lọc khí, áp dụng để thu thập các phân tử bụi lớn hơn trong không khí để ngăn chặn việc ô nhiểm, tắc nghẹt của các bộ lọc tinh phía sau và tăng tuối thọ của thiết bị, bộ lọc tinh sau hệ thống. Bông lọc được ép vào khung lọc giúp chắn và lọc bụi trong hệ thống.

Zalo
Zalo