0938.153.511

Bông lọc không khí G1, G2, G3, G4 cho xưởng sản xuất và phòng sạch

Bông lọc không khí G1, G2, G3, G4 cho xưởng sản xuất và phòng sạch. Các tiêu chuẩn để phân biệt bông G1, G2, G3, G4 bao gồm lưu lượng đi qua trên một diện tích, tốc độ lọc, hiệu suất giữ bụi

Zalo
Zalo