0938.153.511

Bông lọc bụi 20mm kích 580x580mm lọc không khí

Bông lọc bụi 20mm kích 580x580mm được sản xuất với lớp bông xơ giày 20mm với sợi tổng hợp vì vậy nó có hiệu quả lọc tốt hơn và luồng không khí lớn hơn. Ứng dụng cho lọc phòng sạch, nhà máy sản xuất, phòng thí nghiệm

Zalo
Zalo