0938.153.511

Bông lọc 15mm lọc bụi công nghiệp, lọc phòng sơn, nhà máy gỗ và ống khói

Bông lọc được sữ dụng nhiều trong lọc bụi gỗ, lọc bụi sơn, lọc bụi máy công nghiệp, phòng sạch, các loại xử lý bụi ống khói, hoặc trong hệ lọc AHU.
Bông lọc 15mm lọc bụi công nghiệp được ép nhiệt từ sợi tổng hợp, ép bề mặt để hạn chế tối đa việc phát sinh sợi bông đi vào hệ thống. Bề mặt bông khô, cứng láng bề mặt, sợi tổng hợp được phân tầng đạt hiệu quả trong việc giữ lại bụi theo tầng thô-tinh nhằm nâng tuổi thọ cho tấm lọc.

Zalo
Zalo