0938.153.511

Bông lọc bụi 15mm tiêu chuẩn G3

Bông lọc bụi 15mm tiêu chuẩn G3 được ứng dụng trong lọc phòng sạch, các xưởng và nhà máy thực phẩm

Zalo
Zalo