0938.153.511

Túi Nylon 150 mesh lọc sơn các loại chuyên cho nhà máy sản xuất sơn

Túi Nylon mesh lọc sơn được dùng từ cấp lọc 50 micron, 100 micron, 150 micron, 200 micron tùy thuộc và tiêu chuẩn chất lượng từng loại sơn mà có sự lựa chọn phù hợp

Zalo
Zalo