0938.153.511

Bình inox 4 túi size 2 lọc nước, thực phẩm, công nghiệp

Bình lọc 4 túi inox 304 size 2 có tay xoay ở nắp bình chuyên dùng cho lọc nước, thực phẩm, dược phẩm

Zalo
Zalo