0938.153.511

Bình lọc 2 túi size 2 inox 304 dùng cho thực phẩm

Bình lọc 2 túi size 2 inox 304 dùng cho thực phẩm, dược phẩm, hóa chất. Bình dùng inox 304 toàn bộ, áp suất sữ dụng tốt

Zalo
Zalo