0938.153.511

Bình lọc 3 túi inox 304 dùng cho công nghiệp, thực phẩm

Bình lọc 3 túi size 2 inox 304 dùng trong lọc nước, thực phẩm trong công nghiệp

Zalo
Zalo