0938.153.511

Bông 20mm khổ 1mx20m dùng cho lọc nước khoáng sản

Bông 20mm khổ 1mx20m dùng cho lọc nước khoáng sản. Bông lọc giữ cặn lớn và bùn trong hệ thống làm sạch quặng, khoáng sản

Zalo
Zalo