0938.153.511

Xử lý nước thải thủy sản bằng bông lọc dày 20mm khổ 2mx20m

Xử lý nước thải thủy sản bằng bông lọc dày 20mm khổ 2mx20m giúp giảm tải cho hệ thống xử lý, đồng thời tái sữ dụng cho các nhà máy chế phẩm từ xác bã thủy sản. Ngoài ra bông lọc còn chống nghẹt cho hệ thống xử lý.

Zalo
Zalo