0938.153.511

Bông lọc nước 10mm khổ 1mx20m dùng cho ao nuôi

Bông lọc nước 10mm khổ 1mx20m được sản xuất với lớp bông xơ giày với sợi tổng hợp vì vậy nó có hiệu quả lọc tốt hơn và dòng nước lưu lượng lớn, mức độ cản áp thấp, đảm bảo lưu lượng lơn, chủ yếu được áp dụng để thu thập các cặn lớn trong nước ao nuôi, lọc tuần hoàn nước, lọc nước từ sông vào bể lắng.

Zalo
Zalo