0938.153.511

Xử lý nước thải gỗ bằng bông lọc nước 20mm

Nước thải gỗ có rất nhiều mùn cưa, các loại mảnh gỗ dạng miếng, các loại bụi gỗ khi theo dòng nước thải đi vào bể xử lý làm nghẹt hệ thống xử lý, khó phân hủy, bốc mùi và chết vi sinh vật. Bông lọc nước 20mm có tác dụng giữ lại bụi gỗ tốt mà không ảnh hưởng đến lưu lượng dòng nước thải vào bể chưa hay bể xử lý

Zalo
Zalo