0938.153.511

Bông lọc nước 5mm khổ 2mx20m dùng cho ao hồ

Bông lọc nước 5mm khổ 2mx20m chủ yếu được áp dụng để thu thập các cặn lớn trong nước ao nuôi, lọc tuần hoàn nước, lọc nước từ sông vào bể lắng hoặc dùng trong bể xử lý nước.

Zalo
Zalo