0938.153.511

Cốc lọc big blue 10 inch đầu ren 34

Cốc lọc big blue 10 inch đầu ren 34 loại bỏ cặn triệt để, dùng trong công đoạn đóng chai sản phẩm, lưu lượng lọc lớn dùng được trong nước, thực phẩm và công nghiệp.
Nhiệt độ tối đa: Cốc lọc big blue 10 inch đầu ren 34 là 80oC, lưu lượng đạt 1.5m3/h, áp suất tối đa đạt 2 bar.

Zalo
Zalo