0938.153.511

Ly lọc 20 inch trong đầu ren 27 lọc nước gia đình, công nghiệp

Ly lọc 20 inch trong đầu ren 27 lọc nước gia đình, công nghiệp được dùng để loại bỏ cặn vật lý, mùi, màu và các chất độc hại có trong chất lỏng.

Zalo
Zalo