0938.153.511

Ly lọc 10 inch trong nắp trắng lọc nước sinh hoạt, nước ăn uống

Ly lọc 10 inch trong nắp trắng lọc nước sinh hoạt, nước ăn uống lắp trong gia đình, nhà chung cư có tác dụng loại bỏ cặn, phèn, mùi và các chất độc có trong nước

Zalo
Zalo