0938.153.511

Cốc lọc big blue 20 inch dùng cho lọc nước mắm

Cốc lọc big blue 20 inch dùng cho lọc nước mắm loại bỏ cặn triệt để, dùng trong công đoạn đóng chai sản phẩm, lưu lượng lọc lớn. Nhiệt độ tối đa: Cốc lọc big blue 20 inch đầu ren 34 là 80oC, lưu lượng đạt 2m3/h, áp suất tối đa đạt 2 bar.

Zalo
Zalo