0938.153.511

Cốc lọc big 10 inch trong suốt đầu ren 34 lọc thực phẩm

Cốc lọc big 10 inch đầu ren 34 giúp loại bỏ lượng cặn phát sinh, giúp nâng cao thời gian bảo quản, tính thẩm mỹ cao. Việc sữ dụng ly lọc và lõi lọc giúp cho quá trình lọc cặn diễn ra trong môi trường khép kín đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh trong sản xuất hóa sản phẩm.

Zalo
Zalo