0938.153.511

Hoá chất chống cáu cặn màng RO Flocon 260

Hoá chất chống cáu cặn màng RO Flocon 260 Là dung dịch của axit polycarboxylic, nó xử lý và kiểm soát hiệu quả sự lắng tụ của các hình thành muối và các chất bẩn vô cơ trên bề măt của màng.

Zalo
Zalo