0938.153.511

Hóa Chất Chống Cáu Cặn Màng RO SpectraGuard 250

Hóa Chất Chống Cáu Cặn Màng RO SpectraGuard 250 Công thức phosphat tổng hợp tạo nên chất chống cáu cặn/ chất phân tán vượt trội, thích hợp với những nguồn nước đầu vào có polymer cation, Ổn định khi nguồn nước có sự xuất hiện của clorine, có thể sử dụng trong các hệ thống có halogen trong nước cấp. Hiệu quả trong khoảng pH rộng, giảm tối thiểu việc điều chỉnh pH

Zalo
Zalo