0938.153.511

Hóa Chất Chống Cáu Cặn Màng RO SpectraGuard 360

Hóa Chất Chống Cáu Cặn Màng RO SpectraGuard 360 là chất phân tán, ức chế khả năng tạo cáu cặn với hiệu suất cao với hầu hết các chất gây cáu cặn màng RO.

Zalo
Zalo