0938.153.511

Lõi lọc bụi kích thước 74x46x38 dùng trong công nghiệp

Lõi lọc bụi kích thước 74x46x38 dùng trong công nghiệp được chúng tôi gia công theo kích thước yêu cầu, đầu ron và lưới bảo vệ giúp tăng tuổi thọ lõi lọc đảm bảo các tiêu chuẩn về lọc bụi công nghiệp, lõi lọc được làm từ giấy Xenlulozo hoặc giấy nhựa PE.

Zalo
Zalo