0938.153.511

Lõi lọc bụi chất liệu xenlulozo trắng 160x106x190mm

Lõi lọc bụi chất liệu xenlulozo trắng 160x106x190mm có diện tích bề mặt lớn giúp nâng cao hiệu suất và độ bền khi các bộ lọc đi vào hoạt động, giá thành rẻ, hiệu suất lọc cao.

Zalo
Zalo