0938.153.511

Lõi lọc khí Polyester 217x90x110 có mâm dùng cho công nghiệp

Lõi lọc khí Polyester 217x90x110 có mâm dùng cho công nghiệp nhờ có hiệu quả lọc rất cao đối với các hạt mịn, cùng với khả năng chống mài mòn và hóa chất cao.

Zalo
Zalo