0938.153.511

Lõi lọc khí xenlulozo 2 mặt lưới kích thước 15.5 x 11 x 20.5 cm sản xuất theo yêu cầu

Lõi lọc khí xenlulozo 2 mặt lưới kích thước 15.5 x 11 x 20.5 cm được sữ dụng chủ yếu để loại bỏ bụi, làm sạch không khí hiệu quả trên bụi ẩm, hút ẩm hoặc kết tụ

Zalo
Zalo