0938.153.511

Lõi lọc khí 5 inch 0,2 micron dùng cho lọc đường ống

Lõi lọc khí 5 inch dùng cho lọc đường ống, lọc khí bồn vào và ra. Cấp lọc phổ biến là 0.2 micron

Zalo
Zalo