0938.153.511

Lõi lọc MP 10 inch 0.1 micron oring 222 nhọn lọc khí, lọc vi sinh

Lõi lọc MP 10 inch 0.1 micron oring 222 nhọn lọc khí, lọc vi sinh được dùng trong thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp sản xuất.

Zalo
Zalo