0938.153.511

Lõi lọc sợi quấn 20 inch 10 micron hiệu Aqua lọc hóa chất công nghiệp

Lõi lọc sợi quấn 20 inch 10 micron hiệu Aqua trong việc lọc nước nguồn đầu vào, lọc nước ao, sông và nước đầu ra, hóa chất công nghiệp và các loại dung môi khác

Zalo
Zalo