0938.153.511

Túi NMO FAQUI size 2 cấp lọc 125 micron dùng trong lọc chất lỏng

Túi NMO FAQUI size 2 cấp lọc 125 micron dùng trong lọc chất lỏng đáp ứng các quy định của FDA về tiếp xúc với thực phẩm, sử dụng cho lọc nước, thực phẩm, dược phẩm…

Zalo
Zalo