0938.153.511

Lõi lọc giấy xếp 10 inch oring 226 dùng cho thực phẩm dược phẩm

Lõi lọc giấy xếp 10 inch oring 226 được ứng dụng nhiều trong hệ lọc khí, lọc nước dùng trong thực phẩm và dược phẩm

Zalo
Zalo