0938.153.511

Than hoạt tính lọc khí bao lưới theo yêu cầu với nhiều kích thước

Than hoạt tính lọc khí bao lưới theo yêu cầu theo yêu cầu. Than có nhiều kích thước như 3-6 mesh, 4-8 mesh, 5-10 mesh hoặc 6-12 mesh, được đóng trong túi lưới nhỏ theo yêu cầu. Túi được may chắc chắn có dây rút hoặc may bằng chỉ, có thể tháo ra để thay than khi hết thời gian sữ dụng. dùng cho lọc ống khói, lọc hố xữ lý…

Zalo
Zalo